Hálózatsemlegesség – egységes internet hozzáférési szolgáltatást leíró táblázat
Díjcsomag neve Net Meganet GigaNet OverNet OverNetSLA 5 G P2P Körös S Körös M Körös L Körös XL Liget L
Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 30 50 80 100 100 15 10 25 50 80 50
Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 30 50 80 100 100 15 10 25 50 80 50
Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 24 30 60 70 70 0,5 2,5 6,25 12,5 20 12,5
Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 24 30 60 70 70 0,5 2,5 6,25 12,5 20 12,5
Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan
Túlforgalmazás kezelése
Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) van van van van van van van van van van van

 

Felhasználási módok mindegyik csomag esetében
(igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)
Web-böngészés igénybe vehető
VoIP igénybe vehető
Chat alkalmazások igénybe vehető
Közösségi oldalak igénybe vehető
Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető
Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető
Online TV igénybe vehető
Egyéb igénybe vehető

 

A hálózatsemlegességgel összefüggő fogalmak meghatározása
Elnevezés Definíció
Kínált letöltési sebesség Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa. 1
Kínált feltöltési sebesség Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa.2
Garantált letöltési sebesség Az internet-hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség.3
Garantált feltöltési sebesség Az internet-hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség.4
Csomagban foglalt adatforgalom Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített havi díjban foglalt az internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton mért adatmennyiség, amely vagy a le- és feltöltési irányban fogadott és küldött adatmennyiség összege, vagy csak a letöltési irányban fogadott adatmennyiséggel egyezik meg.
Túlforgalmazás kezelése Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, a Csomagban foglalt adatforgalom elérése esetén tett intézkedés.
Több saját eszköz közötti megosztási lehetősége Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített módon, az internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton az internet-hozzáférési szolgáltatás végberendezések közötti megosztási lehetősége támogatott-e (igen/nem).
Felhasználási módok Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített azon forgalmi típus, amelyhez feltétel kapcsolódhat.
VoIP Az adott felhasználási módra vonatkozó feltétel megadásának módja lehet:
Chat alkalmazások Közösségi oldalak Fájlcserélő alkalmazások – igénybe vehető
Video megosztó alkalmazások – nem vehető igénybe
Egyéb – feltételekkel vehető igénybe.

 

[ 1] az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet (továbbiakban „Rendelet”) 2.§ (1) bekezdés 12 pontja
[2] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 12 pontja alapján
[3] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 6 pontja alapján
[4] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 6 pontja alapján